top of page

Vi skapar alternativa lösningar för en mer hållbar vardag.

I Sverige är vi förhållandevis bra på att att panta och återvinna. 2021 pantade vi mer än 2,4 miljarder flaskor och burkar enligt Returpack och Pantamera. Det motsvarar en pantningsgrad på 88,2% och 232 artiklar per person och år. Det innebär att mer än 300.000 miljoner flaskor och burkar försvann någon annanstans.

Enligt Svenskt Vatten konsumerar vi 25 liter flaskvatten per person och år. Flaskvatten transporteras med båt, bil, flyg eller tåg. Transporten av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än 1000 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

Vi på Gimmie är övertygade om att vi kan minska behovet av plastflaskor och burkar med alternativa lösningar. I Sverige har vi tillgång till bra dricksvatten och kan ta med oss en termoflaska vid behov av kallt vatten på utflykten. Vill vi ha smak, vitaminer och energi, så får ett rör med brustabletter plats i de flesta fickor. Röret räcker till 20 blandningar.

Less plastic and more fantastic.

Krossade plastflaskor
bottom of page